Töltés...

Szálláshelyek házirendje

Mindent megtettünk-e azért, hogy ne legyenek rendezetlen ügyek vendégek és vendéglátók között?
Nem jelent garanciát a problémák elkerülésére, de segíti azok megoldását, ha a szállás használatára vonatkozó szabályokat írásba foglaljuk. Célszerű minden várható körülményt szervesen a házirendbe illeszteni. Peres eljárásban a bíróság is a szállás házirendjét veszi alapul.

Milyen a jó házirend?

  • rövid, lényegre törő
  • áttekinthető
  • legyen kifüggesztve, látható helyen
  • célszerű a szálláshely honlapjára is felrakni, és foglalás visszaigazolásakor hivatkozni rá
  • külföldiek vendéglátása esetén legyen elérhető idegen nyelven is

Mik a leggyakrabban előforduló problémák, és hogyan védekezzünk?

1/ Rendbontás, hangoskodás
Célszerű kikötni, mikortól nem lehet hangoskodni. Szokásjog szerint ez este 10 óra szokott lenni, de speciális esetben, vagy falusi környezetben az elvárás szigorúbb is lehet.
Írjuk le, hogy a rendbontó mikor utasítható ki, és milyen következményekkel jár! (Például azonnali szerződésbontás, pénz visszatérítéssel vagy anélkül. Távozás megtagadása esetén személyzet rendőrt hívhat.)

2/ Károkozás
Károkozással, kártérítéssel kapcsolatos kérdéseket a Ptk, szabályozza. A házirend nem lehet ennél szigorúbb, de az ott nem említett eseteket tetszőlegesen szabályozhatjuk.

Kártérítésnél alap szabály, hogy a kárt minden esetben meg kell téríteni. Véletlen károkozás esetén is.
De mennyi a kár összege, és hogyan állapítsuk meg? Mit tehet a vendég, ha ezzel nem ért egyet? Ezek minden részletéről rendelkezni kell.
A káreseményt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, fényképekkel, tanúkkal bizonyítani. Az azonnal meg nem állapítható károkról előzetes kalkulációt kell készíteni. Ha ezzel a vendég nem ért egyet, árszakértőt kérhet fel. Rögzíteni kell, hogy megállapodás hiányában mi a követendő eljárás. (Bírósági út, békéltető tárgyalás, mediátor bevonása)

A véletlenül okozott kár sok esetben rendezhető a vendég felelősség biztosítása alapján. Általában ez része a vendég lakás biztosításának, illetve utas biztosításának.

3/ Egyéb házirendben szabályozandó kérdések:
Dohányzás, vendégfogadás, állatok fogadása, szelektív hulladék gyűjtés, klíma, telefon és internet használat.

Szezonkezdet előtt célszerű átgondolni, újragondolni, szükség esetén újra szabályozni ezeket a kérdéseket.

Messenger